نمایش جزئیات تور
قيمت تور شامل خدمات زير است :
  • بليط رفت و برگشت هواپيما
  • اقامت در هتل هاي 5 ستاره در اتاق هاي دونفره صبحانه كامل
  • ديدار از جاذبه هاي جهانگردي هر شهر طبق برنامه تور
  • وروديه محل هاي مورد بازديد و پيش بيني شده در برنامه
  • تور و انتقال از فرودگاه ها به هتل ها و بالعكس
  • عوارض فرودگاه هاي خارج از كشور
  • همراهي راهنماي ايراني و محلي در روزهاي بازديد
  • هزينه هاي باربري در هتل ها
  • اخذ ويزاي گروهي يا انفرادي و بيمه مسافرتي
  • انعام راننده و راهنماي محل
  • ترجمه مدارك مورد نياز سفارتخانه
مسافران محترم توجه داشته باشند كه هزينه تورهاي اختياري وديگر مواردي كه ذكر نشده بر عهده مسافر است.
توجه :
  • تفاوت قيمتهاي ارزي و ريالي در مسيرهاي مشابه به دليل تفاوت درجه هتل ها و شركتهاي هواپيمايي و تاريخ حركت تور مي باشد.
  • در شرايط اضطراري احتمال تغيير هتل ها به هتل با درجه كيفيت مشابه مي باشد.
  • تعيين صندلي در هواپيما صرفاً به عهده شركت هواپيمايي است و آژانس ققنوس در تعيين، تغيير و جابجايي آن نقشي ندارد.
  • مسئوليت و اجراي سرويس داخل هواپيما با شركت هواپيمايي حمل كننده مي باشد.
  • در صورت افزايش نرخ بليط هواپيما تا قبل از حركت تور، تفاوت آن از مسافر دريافت خواهد شد.
  • برنامه فوق برطبق برنامه اوليه كارگزار تهيه و تنظيم شده است كه با توجه به شرايط روز احتمال جابجايي - حذف و يا اضافه شدن گشتها و تغيير در پروازهاي داخلي و هتل ها وجود دارد
فرم مشخصات مسافر
مدارك مورد نياز
هتل هاي اقامتي :
پاريس
Paris Marriott Champs Elysees Hotel

تعرفه تور

7شب پاريس

تاريخ حركت : 7 آبان و 5 آذر و 9 آذر
تاريخ برگشت :14 آبان و 12 آذر و 16 آذر 1395

بزرگسال 2,185,000 تومان+ 2190يورو
يكتخته 2,185,000 تومان+ 3615يورو
كودك 2 تا 12 سال(تخت اضافه) 1,785,000تومان+ 1535يورو
كودك 0 تا 2 سال (نوزاد) 285,000 تومان
قيمت ها براي يك نفر در اتاق دو تخته مي باشد
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ققنوس محفوظ مي باشد.