مشاهده
6 روز فرانسه (TK2041)6 روز

6 روز فرانسه (TK2041)

 • هتل 4 ستاره
 • 31 اردیبهشت 1403
 • پاریس
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۲۱۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
6 روز فرانسه (TK2042)6 روز

6 روز فرانسه (TK2042)

 • هتل 4 ستاره
 • 10 خرداد 1403
 • پاریس
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۲۱۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
7 روز سوییس – ایتالیا (TK2043)7 روز

7 روز سوییس – ایتالیا (TK2043)

 • 4 ستاره
 • 11 خرداد 1403
 • ژنو - لوزان - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۲۷۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه – اسپانیا (TK2044)9 روز

9 روز فرانسه – اسپانیا (TK2044)

 • هتل 4 ستاره
 • 14 خرداد 1403
 • پاریس - بارسلون
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3290یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
6 روز فرانسه (QR2052)6 روز

6 روز فرانسه (QR2052)

 • هتل 4 ستاره
 • 28 خرداد 1403
 • پاریس
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی +2۱90یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز سوییس-آلمان-چک (TK2056)10 روز

10 روز سوییس-آلمان-چک (TK2056)

 • هتل 4 ستاره
 • 04 تیر 1403
 • زوریخ - آبشار راین، لیختن اشتاین + مونیخ + پراگ
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2990 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
7 روز فرانسه (TK2057)7 روز

7 روز فرانسه (TK2057)

 • هتل 4 ستاره
 • 11 تیر 1403
 • پاریس
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2390 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه – ایتالیا (QR2058)9 روز

9 روز فرانسه – ایتالیا (QR2058)

 • هتل ‌‌4 ستاره
 • 12 تیر 1403
 • پاریس - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3490 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه – اسپانیا (TK2062)9 روز

9 روز فرانسه – اسپانیا (TK2062)

 • هتل 4 ستاره
 • 22 تیر 1403
 • پاریس - بارسلون
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3290 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
7 روز فرانسه (TK2063)7 روز

7 روز فرانسه (TK2063)

 • هتل 4 ستاره
 • 25 تیر 1403
 • پاریس
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2390 یورو
جزییات بیشتر