مشاهده
6 روز فرانسه (TK2041)6 روز

6 روز فرانسه (TK2041)

 • هتل 4 ستاره
 • 31 اردیبهشت 1403
 • پاریس
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۲۱۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
6 روز فرانسه (TK2042)6 روز

6 روز فرانسه (TK2042)

 • هتل 4 ستاره
 • 10 خرداد 1403
 • پاریس
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۲۱۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
7 روز سوییس – ایتالیا (TK2043)7 روز

7 روز سوییس – ایتالیا (TK2043)

 • 4 ستاره
 • 11 خرداد 1403
 • ژنو - لوزان - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۲۷۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه – اسپانیا (TK2044)9 روز

9 روز فرانسه – اسپانیا (TK2044)

 • هتل 4 ستاره
 • 14 خرداد 1403
 • پاریس - بارسلون
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3290یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
6 روز سوییس (TK2045)6روز

6 روز سوییس (TK2045)

 • هتل 5 ستاره
 • 14 خرداد 1403
 • زوریخ، لوسرن، برن
 • Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۲۲۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
6 روز فرانسه (TK2046)6 روز

6 روز فرانسه (TK2046)

 • هتل 5 ستاره
 • 14 خرداد 1403
 • پاریس
 • Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۲۱۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه – بلژیک – هلند (TK2047)9 روز

9 روز فرانسه – بلژیک – هلند (TK2047)

 • هتل 4 ستاره و ۵ ستاره
 • 23 خرداد 1403
 • پاریس - بروکسل - آمستردام
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+ 3390 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز سوییس – اسپانیا (QR2048)۹ روز

9 روز سوییس – اسپانیا (QR2048)

 • هتل 5 ستاره
 • 24 خرداد 1403
 • زوریخ، آبشار راین، لوسرن، بارسلون
 • Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۳۴۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
۷ روز سوییس (TK2049)۷ روز

۷ روز سوییس (TK2049)

 • هتل 5 ستاره و ۴ ستاره
 • ۲۵ خرداد 1403
 • زوریخ - آبشارراین + ژنو - برن‌، مونت خو، ووی، لوزان
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۲۸۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه – ایتالیا (TK2050)9 روز

9 روز فرانسه – ایتالیا (TK2050)

 • هتل 5 ستاره‌ و ‌‌4 ستاره
 • 28 خرداد 1403
 • پاریس - رم
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۳۹۹۰ یورو
جزییات بیشتر