مشاهده
KwaMaritane Bush Lodge

KwaMaritane Bush Lodge

 • آفریقای جنوبیپارک جنگلی
 • حومه شهر
مشاهده
DaVinci Hotel

DaVinci Hotel

 • آفریقای جنوبیژوهانسبورگ
 • مرکز شهر
مشاهده
Ivory Tree Game Lodge

Ivory Tree Game Lodge

 • آفریقای جنوبیپارک جنگلی
 • حومه شهر
مشاهده
The Palace of the Lost City Hotel

The Palace of the Lost City Hotel

 • آفریقای جنوبیسان سیتی
 • مرکز شهر
مشاهده
Michelangelo Hotel

Michelangelo Hotel

 • آفریقای جنوبیژوهانسبورگ
 • مرکز شهر
مشاهده
aha Shepherd’s Tree Game Lodge

aha Shepherd’s Tree Game Lodge

 • آفریقای جنوبیپارک جنگلی
 • حومه شهر
مشاهده
The Table Bay Hotel

The Table Bay Hotel

 • آفریقای جنوبیکیپ تاون
 • مرکز شهر