مشاهده
Hotel Royal Savoy Lausanne

Hotel Royal Savoy Lausanne

 • سوییسلوزان
 • مرکز شهر
مشاهده
Radisson Blu Hotel Prague

Radisson Blu Hotel Prague

 • پراگچک
 • مرکز شهر
مشاهده
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Copenhagen

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Copenhagen

 • دانمارککپنهاگ
 • مرکز شهر
مشاهده
Clarion Hotel The Hub

Clarion Hotel The Hub

 • اسلونروژ
 • مرکز شهر
مشاهده
Melia Paris La Defense

Melia Paris La Defense

 • پاریسفرانسه
 • مرکز شهر
مشاهده
Ocean Drive Barcelona

Ocean Drive Barcelona

 • اسپانیابارسلون
 • مرکز شهر
مشاهده
Star Hotels Michelangelo Florence

Star Hotels Michelangelo Florence

 • ایتالیافلورانس
مشاهده
Renaissance Barcelona

Renaissance Barcelona

 • اسپانیابارسلون
 • مرکز شهر
مشاهده
Radisson Blu Royal Viking Hotel

Radisson Blu Royal Viking Hotel

 • استکهلمسوئد
مشاهده
Hotel Schweizerhof Bern & Spa

Hotel Schweizerhof Bern & Spa

 • برنسوییس
 • مرکز شهر