مشاهده
۶ روز سوییس (TK۱۹۸۷)6 روز

۶ روز سوییس (TK۱۹۸۷)

 • هتل 4 ستاره
 • ۱۸ بهمن ۱۴۰۲
 • زوریخ
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+1990 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
۷ روز سوییس (TK۱۹۹۸)۷ روز

۷ روز سوییس (TK۱۹۹۸)

 • هتل 4 ستاره
 • ۲۸ اسفند ۱۴۰۲
 • 2 شب زوریخ - آبشار راین + 2 شب لوسرن - مونت خو ، ووی + 2 شب لوزان - ژنو
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
۱۰ روز سوییس-آلمان-اتریش (TK2000)10 روز

۱۰ روز سوییس-آلمان-اتریش (TK2000)

 • هتل 4 ستاره
 • 29 اسفند 1402
 • زوریخ و لوسرن - مونیخ و سالزبورگ - وین
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+ 2790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
13 روز سوییس – ایتالیا (TK2001)13 روز

13 روز سوییس – ایتالیا (TK2001)

 • هتل 4 ستاره و ۵ ستاره
 • 29 اسفند ۱۴۰۲
 • ژنو - لوزان + زوریخ + ونیز - فلورانس + رم
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 4290 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز سوییس – ایتالیا (TK2007)9 روز

9 روز سوییس – ایتالیا (TK2007)

 • هتل ۵ ستاره و ۴ ستاره
 • ۰۱ فروردین ۱۴۰۳
 • زوریخ - لوگانو - میلان
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3190 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
8 روز سوییس (TK2010)8 روز

8 روز سوییس (TK2010)

 • هتل 4 ستاره
 • ۰2 فروردین ۱۴۰۳
 • ژنو + برن - لوزان - مونت خو , ووی + زوریخ - آبشار راین
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2890 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
13 روز سوییس-آلمان-چک-مجارستان (TK2014)1۳ روز

13 روز سوییس-آلمان-چک-مجارستان (TK2014)

 • هتل ۵ ستاره و 4 ستاره
 • 02 فروردین 1403
 • زوریخ و لیختن اشتاین - مونیخ - پراگ و براتیسلاوا - بوداپست
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز سوییس-اسپانیا (TK2022)۹ روز

9 روز سوییس-اسپانیا (TK2022)

 • هتل 4 ستاره
 • ۰۳ فروردین ۱۴۰۳
 • 4 شب زوریخ - لوسرن + 4 شب بارسلون
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3290 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
7 روز سوییس (TK2032)۷ روز

7 روز سوییس (TK2032)

 • هتل 4 ستاره
 • ۰۹ فروردین ۱۴۰۳
 • 2 شب بازل + 2 شب اینترلاکن - لوسرن ، یونگ فرا + 2 شب زوریخ
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2890 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز سوییس – ایتالیا (TK2033)1۰ روز

10 روز سوییس – ایتالیا (TK2033)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • ۰۹ فروردین ۱۴۰۳
 • ۳ شب زوریخ - لوسرن - اینترلاکن + ۲ شب ژنو + ۴ شب رم
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3790 یورو
جزییات بیشتر