آژانس هواپیمایی ققنوس

روز جهانی انیمیشن! خاطرات کودکی ما و هم ذات پنداری با شخصیت های کارتونی

روز جهانی انیمیشن! خاطرات کودکی ما و هم ذات پنداری با شخصیت های کارتونی

بیست و هشتم اکتبر روز جهانی انیمیشنه و به مناسبت این روز میخواهیم نگاهی به این موضوع جذاب داشته باشیم. انیمیشن که توی واژگان فارسی به پویا نمایی شناخته می شه تاریخچه بسیار طولانی داره. این روز جهانی در حدود ...