مشاهده
Le Méridien Saigon

Le Méridien Saigon

  • سایگونویتنام
  • مرکز شهر
مشاهده
Windsor Plaza Hotel

Windsor Plaza Hotel

  • سایگونویتنام
  • مرکز شهر
مشاهده
The Reverie Saigon

The Reverie Saigon

  • سایگونویتنام
  • مرکز شهر