مشاهده
10 روز سوییس-آلمان-اتریش (TK2074)10 روز

10 روز سوییس-آلمان-اتریش (TK2074)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • 16 مرداد 1403
 • زوریخ – آبشار راین - لوسرن + مونیخ – سالزبورگ + وین
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+ 3390 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز سوییس-آلمان-اتریش (EK2087)10 روز

10 روز سوییس-آلمان-اتریش (EK2087)

 • هتل 5 ستاره
 • 07 شهریور 1403
 • زوریخ – آبشار راین، لوسرن + مونیخ – سالزبورگ + وین
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+ 3390 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
۱۰ روز سوییس-آلمان-اتریش (TK2000)10 روزsoldout

۱۰ روز سوییس-آلمان-اتریش (TK2000)

 • هتل 4 ستاره
 • 29 اسفند 1402
 • زوریخ و لوسرن - مونیخ و سالزبورگ - وین
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+ 2790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز کرواسی-اتریش-چک (TK2019)10 روزsoldout

10 روز کرواسی-اتریش-چک (TK2019)

 • هتل ۵ ستاره و ۴ ستاره
 • 03 فروردین 1403
 • زاگرب و گراتس - وین - پراگ و درسدن
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2490 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز چک-اتریش-مجارستان (TK2021)10 روزsoldout

10 روز چک-اتریش-مجارستان (TK2021)

 • هتل ۵ ستاره و ۴ ستاره
 • 03 فروردین 1403
 • پراگ و درسدن - وین - بوداپست
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2590 یورو
جزییات بیشتر