مشاهده
۹ روز فرانسه-ایتالیا (TK۱۹۸۹)9 روز

۹ روز فرانسه-ایتالیا (TK۱۹۸۹)

 • هتل 4 ستاره
 • ۱۹ بهمن ۱۴۰۲
 • پاریس - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+2590 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
۱۱ روز فرانسه-ایتالیا-اسپانیا (TK1999)۱۱ روز

۱۱ روز فرانسه-ایتالیا-اسپانیا (TK1999)

 • هتل 4 ستاره
 • ۲۹ اسفند 140۲
 • پاریس - رم - بارسلون
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+ 3690 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
13 روز سوییس – ایتالیا (TK20۰1)13 روز

13 روز سوییس – ایتالیا (TK20۰1)

 • هتل 4 ستاره و ۵ ستاره
 • 29 اسفند ۱۴۰۲
 • ژنو - لوزان + زوریخ + ونیز - فلورانس + رم
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 4290 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
11 روز فرانسه-ایتالیا (TK2002)11 روز

11 روز فرانسه-ایتالیا (TK2002)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • ۲۹ اسفند 140۲
 • پاریس - رم - فلورانس و پیزا - ونیز
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
11 روز فرانسه-ایتالیا (TK2018)11 روز

11 روز فرانسه-ایتالیا (TK2018)

 • هتل 5 ستاره
 • ۲ فروردین 1403
 • پاریس - ونیز و فلورانس - رم
 • Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 4090 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2023)9 روز

9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2023)

 • هتل 4 ستاره
 • 03 فروردین 1403
 • پاریس - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3090 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2031)9 روز

9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2031)

 • هتل 5 ستاره
 • 07 فروردین 1403
 • پاریس/ونیز/میلان
 • Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3990 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز سوییس – ایتالیا (TK2033)1۰ روز

10 روز سوییس – ایتالیا (TK2033)

 • هتل 4 ستاره و ۵ ستاره
 • ۰۹ فروردین ۱۴۰۳
 • ۳ شب زوریخ - لوسرن - اینترلاکن + ۲ شب ژنو + ۴ شب رم
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز سوییس-ایتالیا (TK۱۹۹۰)9 روزsoldout

9 روز سوییس-ایتالیا (TK۱۹۹۰)

 • هتل 4 ستاره و ۵ ستاره
 • ۱۴ آبان ۱۴۰۲
 • زوریخ - میلان - ونیز
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-ایتالیا (TK۱۹۹۱)9 روزsoldout

9 روز فرانسه-ایتالیا (TK۱۹۹۱)

 • هتل 4 ستاره
 • ۱۳ آذر ۱۴۰۲
 • پاریس - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+2590 یورو
جزییات بیشتر