مشاهده
۱۱ روز فرانسه-ایتالیا-اسپانیا (TK1999)۱۱ روزsoldout

۱۱ روز فرانسه-ایتالیا-اسپانیا (TK1999)

 • هتل 4 ستاره
 • ۲۹ اسفند 140۲
 • پاریس - رم - بارسلون
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+ 3690 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
13 روز سوییس – ایتالیا (TK2001)13 روزsoldout

13 روز سوییس – ایتالیا (TK2001)

 • هتل 4 ستاره و ۵ ستاره
 • 29 اسفند ۱۴۰۲
 • ژنو - لوزان + زوریخ + ونیز - فلورانس + رم
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 4290 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
11 روز فرانسه-ایتالیا (TK2002)11 روزsoldout

11 روز فرانسه-ایتالیا (TK2002)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • ۲۹ اسفند 140۲
 • پاریس - رم - فلورانس و پیزا - ونیز
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز سوییس – ایتالیا (TK2007)9 روزsoldout

9 روز سوییس – ایتالیا (TK2007)

 • هتل ۵ ستاره و ۴ ستاره
 • ۰۱ فروردین ۱۴۰۳
 • زوریخ - لوگانو - میلان
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3190 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
11 روز فرانسه-ایتالیا (TK2018)11 روزsoldout

11 روز فرانسه-ایتالیا (TK2018)

 • هتل 5 ستاره
 • ۲ فروردین 1403
 • پاریس - ونیز و فلورانس - رم
 • Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 4090 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2023)9 روزsoldout

9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2023)

 • هتل 4 ستاره
 • 03 فروردین 1403
 • پاریس - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3090 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2031)پیشنهاد ویژه9 روزsoldout

9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2031)

 • هتل 5 ستاره
 • 07 فروردین 1403
 • پاریس - ونیز - میلان
 • Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3990 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز سوییس – ایتالیا (TK2033)پیشنهاد ویژه1۰ روزsoldout

10 روز سوییس – ایتالیا (TK2033)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • ۰۹ فروردین ۱۴۰۳
 • زوریخ - لوسرن - اینترلاکن + ژنو + رم
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
۹ روز سوییس – ایتالیا (TK2039)9 روزsoldout

۹ روز سوییس – ایتالیا (TK2039)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • 21 فروردین ۱۴۰۳
 • زوریخ - لوسرن - رم
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز سوییس – ایتالیا (TK2059)9 روزsoldout

9 روز سوییس – ایتالیا (TK2059)

 • 4 ستاره
 • 19 تیر 1403
 • ژنو + لوزان + رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3390 یورو
جزییات بیشتر