مشاهده
۷ روز سوییس (TK2049)۷ روز

۷ روز سوییس (TK2049)

 • هتل 5 ستاره و ۴ ستاره
 • ۲۵ خرداد 1403
 • زوریخ - آبشارراین + ژنو - برن‌، مونت خو، ووی، لوزان
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۲۸۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
7 روز سوییس (TK2064)۷ روز

7 روز سوییس (TK2064)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • ۲۵ تیر 1403
 • زوریخ - لوسرن - برن + ژنو - لوزان
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز سوییس-ایتالیا-اسپانیا (TK2072)10 روز

10 روز سوییس-ایتالیا-اسپانیا (TK2072)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • 10 مرداد 1403
 • زوریخ + رم + بارسلون
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی +3890 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز سوییس-آلمان-اتریش (TK2074)10 روز

10 روز سوییس-آلمان-اتریش (TK2074)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • 16 مرداد 1403
 • زوریخ – آبشار راین، لوسرن + مونیخ – سالزبورگ + وین
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+ 3390 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز سوییس – ایتالیا (EK2082)10 روز

10 روز سوییس – ایتالیا (EK2082)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • 31 مرداد 1403
 • زوریخ - لوسرن، اینترلاکن + ژنو + رم
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3990یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
13 روز سوییس-آلمان-چک-مجارستان (QR2085)1۳ روز

13 روز سوییس-آلمان-چک-مجارستان (QR2085)

 • هتل ۵ ستاره و 4 ستاره
 • 05 شهریور 1403
 • زوریخ – لیختن اشتاین + مونیخ + ۳ شب پراگ – براتیسلاوا + بوداپست
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز سوییس-آلمان-اتریش (EK2087)10 روز

10 روز سوییس-آلمان-اتریش (EK2087)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • 07 شهریور 1403
 • زوریخ – آبشار راین، لوسرن + مونیخ – سالزبورگ + وین
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+ 3390 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز سوییس – ایتالیا – اسپانیا (EK2104)10 روز

10 روز سوییس – ایتالیا – اسپانیا (EK2104)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • 27 شهریور 1403
 • زوریخ + رم + بارسلون
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3990 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2105)9 روز

9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2105)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • 29 شهریور 1403
 • پاریس + ونیز + میلان
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3690 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
۱۳ روز کانادا (LH2107)13 روز

۱۳ روز کانادا (LH2107)

 • هتل ۴ ستاره و ۵ ستاره
 • ۲۴ مرداد 1403
 • آبشار نیاگارا + تورنتو + ونکوور
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ----
جزییات بیشتر